ایرانامه - پنل اس ام اس - خطوط خدماتی

خطوط خدماتی

خطوط تبلیغاتی ای که به عنوان خط اطلاع رسانی‌های خاص یا مهم استفاده می‌شوند.

راهنمای خدماتی کردن خطوط پیامکی
خطوط تبلیغاتی چیست؟

خطوط تبلیغاتی ، خطوطی هستند که با آنها اقدام به ارسال پیامک می نمایید و به شهر ، محدوده و ... پیامک ارسال می کنید ، این خطوط قابلیت ارسال پیامک به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده اند ندارند ، زیرا این اشخاص قانونا اعلام کرده اند که تمایلی به دریافت پیامک های تبلیغاتی ندارند.

خطوط خدماتی چیست؟

خطوط خدماتی، همان خطوط تبلیغاتی هستند با این تفاوت که شما باید از آنها به عنوان خط اطلاع رسانی های خاص یا مهم استفاده نمایید و متن پیامک های شما جنبه تبلیغاتی نداشته باشد ، برای این یک خط پیامکی تبلیغاتی را به خط خدماتی تبدیل کنید باید تعهدنامه ای را امضا کنید و به دست کارشناسان شرکت برسانید و بعد از ارسال تعهدنامه توسط ما به اپراتور معمولا یک ماه اداری بعد خط پیامکی تبلیغاتی به خدماتی تبدیل می گردد و شما می توانید با این خطوط به همه اشخاص پیامک ارسال نمایید.

در نظر داشته باشید خطوط خدماتی ، خطوطی هستند که فقط به مشترکین خودتان می توانید ارسال پیامک داشته باشید و از شماره های غیر و بانک منطقه و کد پستی امکان استفاده وجود نخواهد داشت و متن پیامک فقط اطلاع رسانی می باشد و درصورتی که حتی به یک شماره غیر از بانک شماره خودتان ارسال انجام دهید تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه می گردد و به لیست مشتریان خود هر گونه اطلاع رسانی خدماتی محسوب می شود.

روش خدماتی شدن خطوط به صورت زیر می باشد:
 • خطوط ۱۰۰۰ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  سفته ۱۰ میلیون تومان

 • خطوط ۲۰۰۰ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  بدون نیاز به سفته و چک

 • خطوط ۳۰۰۰ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  سفته ۱۰ میلیون تومان

 • خطوط ۵۰۰۰۱ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  بصورت تایپی تکمیل گردد.
  سفته ۱۰ میلیون تومان

 • خطوط ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  بصورت تایپی تکمیل گردد.
  50 میلیون تومان در وجه شرکت "راهکار سرزمین هوشمند" بدون درج بابت و تاریخ، ارسال گردد.

 • خطوط ۵۰۰۰۴ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  بصورت تایپی تکمیل گردد.
  سفته ۲۰ میلیون تومان در وجه شرکت سپند رایانه آریان

 • خطوط ۰۲۱ (حقوقی)

  فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور
  بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
  بدون نیاز به سفته و چک
  برای خطوط 021 قبض تلفن باید حقوقی باشد.

ارسال گواهی امضا برای تمامی خطوط الزامی می باشد. (ارگانهای دولتی تنها معرفی نامه رسمی ارسال گردد.)

جدول مقایسه تغییر خطوط به خدماتی

اپراتور فرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتور متن تعهدنامه سفته 10 میلیون تومان سفته 20 میلیون تومان سفته 50 میلیون تومان بانک شماره مشترکین
۰۲۱ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
۱۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
۲۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
۳۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
۵۰۰۰۱ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
بصورت تایپی تکمیل گردد.
۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
بصورت تایپی تکمیل گردد.
۵۰۰۰۴ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
بصورت تایپی تکمیل گردد.
حقوقی کردن خط خدماتی
در صورتی که حقوقی هستید و مایل به خدماتی کردن خط می باشید  نیاز است خط خود را از طریق واحد خط حقوقی نمایید و
ارائه مدارک زیر ضروری می باشد:
 • نام شرکت
 • شناسه ملی
 • کد اقتصادی
 • آدرس شرکت
 • کدپستی شرکت
 • تلفن شرکت
 • نام مدیرعامل
 • کدملی مدیرعامل
 • شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)
 • آپلود آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
 • تعهدنامه سربرگدار صاحبان امضاء
 • فرم درخواست خدماتی را پر نمایید.

پس از تکمیل مدارک از طریق همین تیکت پیگیری فرمایید.

تعهدنامه حقوقی

شرکت/ کاربر ............. تعهدمی نماید از خط ......... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد، در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط ............. پرداخت می گردد

تعهدنامه ارگان های دولتی

با توجه به اینکه ارسالهای انجام شده توسط شرکت...................................تبلیغاتی نمی باشد درخواست خدماتی شدن خط ......... دارد و تعهد می نماید تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط ............. پرداخت می گردد.وبلاگ

ایرانامه

تماس با ما